Dostawca serwisu

Bednarscy sp.j.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3
87-100 Toruń

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000107148
Numer identyfikacji podatkowej: 956-18-92-621
REGON: 870606453